Пројекти

Пројекти финансирани од стране министарства просвете, науке и технолошког развоја

Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији – ИНГЕМА_С

1. Др Љиљана Гулан, ван.проф.

Истраживање климатских промена и њихових утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање

1. Др Јово Медојевић, ван.проф.
2. Никола Милентијевић, асистент

Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању

1. Др Данијел Ђошић, доцент
2. Др Драган Радовановић, доцент
3. Марко Смилић, асистент
4. Др Милан Савић, ван. проф.
5. Др Стефан Панић, ван. проф.
6. Проф. др Хранислав Милошевић, ред.проф.

Вишескално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора

1. Др Биљана Декић, ван.проф.
2. Др Бранка Петковић, ван.проф.
3. Др Војислав Јовановић, ван.проф.
4. Проф. др Ранко Симоновић, ред.проф. 5. Проф. др Сузана Самаржија-Јовановић, ред.проф.

Фотонске компоненте и системи

1. Др Бранко Дрљача, ван.проф.
2. Миљана Милентијевић, сарадник у настави

Истраживања интеракција ензима са токсичним и фармаколошки активним мoлекулима

1. Др Бојана Лабан, доцент

Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена

1. Страхиња Симоновић, асистент

Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима

1. Др Видослав Декић, ван.проф.
2. Др Новица Ристић, ван.проф.
3. Миленко Ристић, асистент

Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима

1. Милош Станојевић, асистент

Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима

1. Др Драгана Ваљаревић, ван.проф

Проблеми Нелинеарне анализе, Теорије оператора, Топологије и примене

1. Др Милена Петровић, ван.проф.
2. Мирослав Максимовић, асистент

Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије

1. Душан Ристић, асистент

Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње

1. Др Негован Стаменковић, ред. проф

Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW

1. Др Драгана Тодоровић, доцент

Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције

1. Др Ружица Мицић, ред.проф.

Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике

1. Др Јелена Вујаковић, ван.проф.
2. Др Александар Марковић, доцент
3. Др Наташа Контрец, доцент
4. Проф. др Хранислав Милошевић, ред.проф.

Индустрија производње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема

1. Др Бојана Лабан, доцент

Списак пројеката са учесницима у оквиру првог пројектног циклуса Природно-математичког факулета и ЦНИП-а (2017-2019. год)

1. Др Данијела Вукојичић, доцент
2. Др Милена Николић, ванредни професор
3. Др Саша Милосављевић, доцент
4. Никола Бачевић, асистент
5. Др Ивана Пењишевић, асистент
6. Проф. др Слободан Марковић, ПМФ Нови Сад
7. Проф. др Миливој Гаврилов, ПМФ Нови Сад
8. Др Матија Зорн, виши научни сарадник, Географски институт „Антон Мелик“, Словенија
9. Др Блаж Комац, виши научни сарадник, Географски институт „Антон Мелик“, Словенија
10. Јуре Тичар, асистент, Географски институт „Антон Мелик“, Словенија

1. Др Ружица Мицић, ванредни професор
2. Проф. др Ранко Симоновић, редовни професор
3. Проф. др Ања Јокић, редовни професор
4. Др Биљана Декић, ванредни професор
5. Др Видослав Декић, ванредни професор
6. Др Драгана Сејмановић, доцент
7. Страхиња Симоновић, асистент
8. Вера Лукић, студент
9. Миленко Ристић, сарадник у настави
10. Др Дејан Гурешић, доцент, ФТН Косовска Митровица
11. Небојша Поткоњак, Институт за нуклеарне науке „Винча“

1. Др Александар Ваљаревић, ванредни професор
2. Проф. др Драгица Живковић, редовни професор
3. Проф. др Херман Мајер, Грац, Аустрија 4. Др Владица Стевановић, доцент
5. Никола Милентијевић, асистент

1. Др Стефан Панић, ванредни професор
2. Др Бранко Дрљача, ванредни професор
3. Др Негован Стаменковић, ванредни професор
4. Др Милан Савић, доцент
5. Славица Кузмановић, асистент
6. Часлав Стефановић, асистент
7. Марко Смилић, асистент
8. Александар Марковић, асистент
9. Др Ана Симовић, асистент, ПМФ Крагујевац

1. Др Милена Петровић, доцент
2. Др Драгана Ваљаревић, доцент
3. Др Наташа Контрец, доцент
4. Проф. др Драгана Цветковић-Илић, редовни професор, ПМФ Ниш
5. Проф. др Дејан Илић, редовни професор, ПМФ Ниш

1. Др Биљана Вучковић, доцент
2. Др Тијана Кевкић, доцент
3. Др Драган Радовановић, доцент
4. Јелена-Живковић Радовановић, асистент
5. Бобан Ђокић, асистент

1. Проф др Небојша Живић, редовни професор
2. Др Ненад Лабус, ванредни професор
3. Др Татјана Јакшић, ванредни професор
4. Др Предраг Васић, доцент
5. Никола Ђукић, асистент
6. Др Марија Марковић, научни сарадник, ПМФ Ниш
7. Др Славица Ћирић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Лешак