Важно обавештење

Objavljeno: 17/03/2020    Objavio:Милан Дубљанин

Обавештавају се студенти Природно-математичког факултета да ће се сви облици директне наставе (предавања и вежбе), групне консултације и израда
предиспитних обавеза реализовати путем електронских медија и других облика и средстава који не подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт.

У складу са тим наставници и сарадници су дужни да обаве одговарајуће припреме и организују рад са студентима на даљину и о томе благовремено обавесте студенте.

Студенти су у ОБАВЕЗИ да активно учествују у наставном процесу који се одвија путем електронских медија.

Упутсво за студенте линк