ОДЛУКА О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И РАДА ФАКУЛТЕТА

Objavljeno: 16/03/2020    Objavio:Јован Стевановић

Имајући у виду развој ситуације у вези са ширењем Корона вируса COVID 19, у складу са проглашеним ванредним стањем у Републици Србији, инструкција помоћника министра и Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици за превазилажење застоја у извођењу наставе до престанка ванредних услова, Управа Природно-математичког факултета, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, доноси:

ОДЛУКУ О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И РАДА ФАКУЛТЕТА

            Сви облици директне наставе (предавања и вежбе), групне консултације и предиспитне обавезе реализоваће се путем електронских медија и других облика и средстава, који не подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт. Наставници и сарадници су дужни да организују консултативни начин рада и да о томе благовремено обавесте студенте. У складу са тим, неопходно је студентима доставити материјале за рад (за предавања и вежбе) за конкретан предмет, у складу са планираном динамиком обраде садржаја предмета, као и да свакодневно буду доступни студентима преко средстава за комуникацију на даљину (e-mail, Google Groups, Google Classroom, Google Hangouts, Google Meet).

            Специфични облици наставе (настава у лабораторијским условима, истраживачки рад и слично) могу се изводити описно до стварања услова за експериментални рад.

            Према потреби седнице Колегијума, Већа Одсека, Наставно-научног и Изборног већа, као и Савета Факултета, одржаваће се у електронским путем. Материјали за седнице ће се достављати на уобичајени начин (преко е-mail налога), а чланови ових тела ће бити благовремено обавештени о начину рада и изјашњавања.

            Управа ће сачинити прецизнија упутства о начину реализације наставе и других облика рада са студентима, као и о начину реализације других послова у којима учествују наставници, сарадници и стручне службе Факултета.

            Молимо све студенте и запослене да прате вести и обавештења о раду Факултета, која се објављују на website-у Факултета.