OБАВЕШТЕЊЕ

Објављено: 24/11/2020    Објавио: Јован Стевановић

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ ДА СЕ ИЗВЕШТАЈ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА КРИСТИНЕ ТОМОВИЋ У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА-ДЕМОСТРАТОРА НА ОДСЕКУ ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ „МАТЕМАТИКА“  НАЛАЗИ У ПРАВНОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА И ДОСТУПАН ЈЕ ЈАВНОСТИ 15 ДАНА ПОЧЕВ ОД 23.11.2020. ГОДИНЕ.

 

ДЕКАНАТ  ПМФ-а