ОБАВЕШТЕЊЕ

Objavljeno: 16/03/2020    Objavio:Јован Стевановић

Имајући у виду развој ситуације у вези са ширењем Корона вируса COVID 19, у складу са проглашеним ванредним стањем у Републици Србији, сви облици директне наставе (предавања и вежбе), групне консултације и израда предиспитних обавеза реализоваће се путем електронских медија и других облика и средстава који не подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт.

Управа ће сачинити прецизнија упутства о начину реализације наставе и других облика рада са студентима, као и о начину реализације других послова у којима учествују наставници, сарадници и стручне службе Факултета.

Молимо све студенте и запослене да прате вести и обавештења о раду Факултета, која се објављују на website-у Факултета.