Списак наставника и сарадника Природно-математичког факултета

Одсек за биологију
Име и презиме Звање E-mail
Небојша В. Живић Редовни професор nebojsa.zivic@pr.ac.rs
Славиша M. Милошевић Ванредни професор slavisa.milosevic@pr.ac.rs
Славко С. Бранковић Ванредни професор slavko.brankovic@pr.ac.rs
Ненад Ђ. Лабус Ванредни професор nenad.labus@pr.ac.rs
Татјана Р. Јакшић Ванредни професор tatjana.jaksic@pr.ac.rs
Предраг Васић Ванредни професор predrag.vasic@pr.ac.rs
Љиљана Сретић Доцент ljiljana.sretic@pr.ac.rs
Оливера М. Паповић Доцент olivera.papovic@pr.ac.rs
Милош Р. Станојевић Асистент milos.stanoјevic@pr.ac.rs
Никола Н. Ђукић Асистент nikola.djukic@pr.ac.rs
Маја Павловић Асистент maja.pavlovic@pr.ac.rs
Јелена З. Крстичић Асистент jelena.krsticic@pr.ac.rs
Милица М. Попић Асистент milica.popic@pr.ac.rs
Одсек за географију
Име и презиме Звање E-mail
Јово М. Медојевић Ванредни професор jovomedojevic@gmail.com
Радомир Д. Ивановић Ванредни професор radomir.ivanovic@pr.ac.rs
Данијела Ж. Вукоичић Ванредни професор danijela.vukoicic@pr.ac.rs
Саша А. Милосављевић Ванредни професор sasa.milosavljevic@pr.ac.rs
Милена Николић Ванредни професор milena.nikolic@pr.ac.rs
Владица Д. Стевановић Ванредни професор vladica.stevanovic@pr.ac.rs
Драган Радовановић Доцент dragan.radovanovic@pr.ac.rs
Јован М. Драгојловић Доцент jovan.dragojlovic@pr.ac.rs
Ивана Т. Пењишевић Доцент ivana.penjisevic@pr.ac.rs
Никола Р. Бачевић Доцент nikola.bacevic@pr.ac.rs
Бојана М. Јанџиковић Асистент са докторатом bojana.jandzikovic@pr.ac.rs
Никола М. Милентијевић Асистент nikola.milentijevic@pr.ac.rs
Душан Б. Ристић Асистент dusan.ristic@pr.ac.rs
Марко Р. Ивановић Асистент marko.ivanovic@pr.ac.rs
Одсек за информатику
Име и презиме Звање E-mail
Негован Стаменковић Редовни професор negovan.stamenkovic@pr.ac.rs
Стефан Р. Панић Редовни професор stefan.panic@pr.ac.rs
Милан С. Савић Ванредни професор milan.savic1@pr.ac.rs
Небојша М. Денић Ванредни професор nebojsa.denic@pr.ac.rs
Часлав М. Стефановић Доцент caslav.stefanovic@pr.ac.rs
Данијел Б. Ђошић Доцент danijel.djosic@pr.ac.rs
Александар Марковић Доцент aleksandar.markovic@pr.ac.rs
Марко М. Смилић Асистент marko.smilic@pr.ac.rs
Милан Ј. Дејановић Асистент milan.dejanovic@pr.ac.rs
Милан З. Дубљанин Сарадник у настави milan.dubljanin@pr.ac.rs
Одсек за математику
Име и презиме Звање E-mail
Хранислав М. Милошевић Редовни професор hranislav.milosevic@pr.ac.rs
Владица Стојановић Редовни професор vladica.stojanovic@pr.ac.rs
Милена Ј. Петровић Вандредни професор milena.petrovic@pr.ac.rs
Јелена З. Вујаковић Ванредни професор jelena.vujakovic@pr.ac.rs
Драгана Ј. Ваљаревић Ванредни професор dragana.valjarevic@pr.ac.rs
Наташа З. Контрец Ванредни професор natasa.kontrec@pr.ac.rs
Марина Ж. Тошић Стојановић Доцент marina.tosic@pr.ac.rs
Марија С. Најдановић Доцент marija.najdanovic@pr.ac.rs
Еуген Ш. Љајко Доцент eugen.ljajko@pr.ac.rs
Мирослав Д. Максимовић Асистент miroslav.maksimovic@pr.ac.rs
Милица Р. Ивановић Асистент milica.ivanovic@pr.ac.rs
Тања Јовановић Сарадник у настави tanja.jovanovic@pr.ac.rs
Бојана С. Стојчетовић Сарадник у настави bojana.stojcetovic@pr.ac.rs
Одсек за физику
Име и презиме Звање E-mail
Бранко В. Дрљача Редовни професор branko.drljaca@pr.ac.rs
Тијана С. Кевкић Ванредни професор tijana.kevkic@pr.ac.rs
Љиљана Р. Гулан Ванредни професор ljiljana.gulan@pr.ac.rs
Биљана С. Вучковић Ванредни професор biljana.vuckovic@pr.ac.rs
Драгана Д. Тодоровић (девојачко Милосављевић) Доцент dragana.todorovic@pr.ac.rs
Славица Јовановић Доцент slavica.jovanovic@pr.ac.rs
Бобан С. Ђокић Асистент boban.djokic@pr.ac.rs
Јелена Живковић Асистент jelena.zivkovic@pr.ac.rs
Душица Спасић Асистент dusica.spasic@pr.ac.rs
Миљана С. Милентијевић Асистент miljana.milentijevic@pr.ac.rs
Одсек за хемију
Име и презиме Звање E-mail
Сузана М. Самаржија-Јовановић Редовни професор suzana.samarzija@pr.ac.rs
Ружица Ј. Мицић Редовни професор ruzica.micic@pr.ac.rs
Ранко М. Симоновић Редовни професор ranko.simonovic@pr.ac.rs
Војислав Д. Јовановић Редовни професор vojislav.jovanovic@pr.ac.rs
Биљана Р. Декић Редовни професор biljana.dekic@pr.ac.rs
Видослав С. Декић Редовни професор vidoslav.dekic@pr.ac.rs
Новица Р. Ристић Редовни професор novica.ristic@pr.ac.rs
Бранка Б. Петковић Ванредни професор branka.petkovic@pr.ac.rs
Драгана Сејмановић Доцент dragana.sejmanovic@pr.ac.rs
Бојана Б. Лабан Доцент bojana.laban@pr.ac.rs
Страхиња Р. Симоновић Асистент strahinja.simonovic@pr.ac.rs
Миленко Н. Ристић Асистент milenko.ristic@pr.ac.rs
Наставници са других инстиуција ангажовани у школској 2019/2020 години
Име и презиме Звање E-mail
Славица Ћирић Редовни професор slavica.ciric@pr.ac.rs
Слободанка Пајевић Редовни професор slobodanka.pajevic@dbe.uns.ac.rs
Мирољуб Милинчић Редовни професор mikan@gef.bg.ac.rs
Емин Мемовић Редовни професор emin.memovic@pr.ac.rs
Петар Спалевић Редовни професор petar.spalevic@pr.ac.rs
Дамњан Радосављевић Редовни професор damnjanr@open.telekom.rs
Звездан Арсић Редовни професор zvezdan.arsic@pr.ac.rs
Игор Франц Ванредни професор francigorbg@gmail.com
Александар Ђ. Ваљаревић Ванредни професор aleksandar.valjarevic@pr.ac.rs
Емилија Пецев Маринковић Ванредни професор emapecev@medianis.net
Душан Ранђеловић Ванредни професор dusan.randjelovic@pr.ac.rs
Игор Ђурић Ванредни професор igor.djuric@pr.ac.rs
Ненад Милојевић Ванредни професор nenad81@pmf.ni.ac.rs
Емилија Марковић Ванредни професор emilija.markovic@pr.ac.rs
Снежана Зечевић Доцент snezana.zecevic@pr.ac.rs
Раиса Цветковић Предавач raisa.cvetkovic@pr.ac.rs
Катарина Савковић Наставник страног језика katarina.savkovic@pr.ac.rs