Међународна сарадња

Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици активно учествује у успостављању међународне сарадње која има за циљ развој међу народних и међу универзитетских односа са партнерским универзитетима и организацијама широм Европе и Света. Међународна сарадња се остварује кроз пројекте мобилности студената, наставника и админстративног особља као и кроз учешће у међународним програмима и пројектима у области високог образовања.

Ерасмус + КА107 пројекти

Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици активно учествује у реализацији Ерасмус + КА107 пројекта мобилности.
У школској 2020/21:
• Обновљена сарадњa са Техничким Универзитетом Биалисток, Биалисток, Пољска за мобилност студената, наставног и не-наставног особља.
• Одобрена сарадњa са Универзитетом у Марибору, Љубљана, Словенија, за мобилност студената, наставног и не-наставног особља.
• Одобрена сарадњa са Техничким Универзитетом Бурса, Бурса, Турска, за мобилност студената, наставног и не-наставног особља.
• Одобрена сарадњa са Универзитетом Јужна Бохемиа у Ческим Будејовицама, Република Чешка, за мобилност студената, наставног и не-наставног особља.
• Одобрена сарадњa са Универзитетом Хан (Jaen), Андалузија, Шпанија за мобилност наставног и не-наставног особља.
• Поднета документација за сарадњу са државним колеђом Шјауљај, Шјауљај, Литванија, за мобилност студената, наставног и ненаставног особља (за одсеке за информатику, математику и физику) са којима је уједно и потписан уговор о сарадњи.
У школској 2019/2020 :
• Одобрена је једна мобилност наставног особља на техничком универзитету Биалисток, Биалисток, Пољска.
• Одобрене и спроведене су две мобилности студената на одсеку за Рачунарство у трајању од 5 месеци на техничком универзитету Биалисток, Биалисток, Пољска.
У школској 2018/19 :
• Остварена је једна мобилност наставног особља на одсеку за Рачунарство на Техничком Универзитету Биалисток, Биалисток, Пољска.
• Остварена је једна мобилност наставног особља на одеску за Рачунарство, Факултета за Електронику на Колеђу за Примењену Науку, Виљнус, Литванија.
• Остварена је једна мобилност не-наставног особља у склопу организованог догађаја “International Week” на Техничком Универзитету Биалисток, Биалисток, Пољска.
• Примљено је једно наставно особље на одсеку за Хемију са Колеђа за Примењену Науку, Виљнус, Литванија.

Уговори о сарадњи

Датум Потписник 1 Потписник 2 Предмет сарадње Уговори
25/12/2019 Универзитет у Приштини (Природно-математички факултет) Šiauliai State College, Lithuania Erasmus+ KA107 Interinstitutional agreement
01/11/2018 Универзитет у Приштини (Природно-математички факултет) Biaylstok University of Technology, Poland Erasmus+ KA107 Interinstitutional agreement
13/09/2018 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Универзитет Црне Горе – Институт за биологијумора Организовање заједничких научно-истраживачкихпројеката, размена информација и књига, организовање заједничких коришћењалабораторијских ресурса...
21/06/2018 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Српско биолошко друштво Суфинансирање другог конгреса биолога Србије
07/02/2007 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Универзитет св. Кирило и Методије у Скопју Усаглашавање наставних планова, организација и реализација заједничких научно-истраживачких пројеката, размена научнихрадова...
07/06/2007 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Универзитет у Бањој Луци Усаглашавање наставних планова, организација иреализација заједничких научно-истраживачких пројеката, размена научнихрадова...
02/04/2008 Универзитет у Приштини Московска државна медицинска академија И.М.Сеченов Усаглашавање наставних планова, организација иреализација заједничких научно-истраживачких пројеката, размена научнихрадова...
07/04/2008 Институт руског језика А.С.Пушкин Универзитет у Приштини Размена информација и публикација
02/04/2008 Универзитет у Приштини Руска државна економска академија Г.В.Плеханов Усаглашавање наставних планова, организација иреализација заједничких научно-истраживачких пројеката, размена научнихрадова...
23/01/2009 Московскидржавни универзитет Универзитет у Приштини Усаглашавање наставних планова, организација иреализација заједничких научно-истраживачких пројеката, размена научних радова...
04/02/2009 Универзитет у Приштини Тјуменски државни Универзитет
28/02/2011 Универзитет у Приштини Универзитет Црне Горе Разменаискустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свимнивоима, размена наставника, заједнички наступи....