Списак истрживача Природно-математичког факултета

Име Презиме Звање Научноистраживачка организација
Драгана Ваљаревић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Александар Марковић Доцент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Марија Најдановић Доцент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Љиљана Гулан Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Видослав Декић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Војислав Јовановић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Бранка Петковић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Јелена Вујаковић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Страхиња Симоновић Асистент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Ружица Мицић Редовни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Новица Ристић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Миленко Ристић Асистент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Стефан Панић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Данијел Ђошић Доцент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Милош Станојевић Асистент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Јово Медојевић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Бојана Лабан Доцент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Душан Ристић Асистент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Милан Савић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Мирoслав Максимовић Асистент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Никола Милентијевић Асистент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Марко Смилић Асистент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Миљана Милентијевић Сарадник у настави Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Бранко Дрљача Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Сузана Самаржија-Јовановић Редовни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Милена Петровић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Наташа Контрец Доцент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Ранко Симоновић Редовни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Хранислав Милошевић Редовни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Хранислав Милошевић Редовни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Драгана Тодоровић Доцент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Драган Радовановић Доцент Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Биљана Декић Ванредни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Негован Стаменковић Редовни професор Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици
Милан Дејановић Сарадник у настави Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској Митровици