Домаћа сарадња

Уговори о сарадњи

Датум Потписник 1 Потписник 2 Предмет сарадње Уговори
18/12/2018 Биолошки факултет у Београду Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Прибављање података и друге услуге
28/02/2018 Гимназија у Косовској Митровици Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Хоспитовање
05/03/2018 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду Сарадњау области наставне и научноистраживачке делатности
23/11/2017 Развојницентар руског географског друштва у Србији Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Подстицање научне и стручне сарадње, рад на заједничким пројектима
28/03/2017 Медицински факултет УП, Факултет техничких наука УП Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Оснивање центра за мултидисциплинарна истраживања
23/05/2016 ПМФ Универзитета у Новом Саду, БУ, Универзитрта у Крагујевцу и Државног Универзитета у Новом Пазару Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Унапређење положаја факултета ПМФ-а у систему високог образовања
09/12/2016 Завод за заштиту природе Србије Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Нове технологије, семинари, међусобна размена података и литературе
09/12/2016 РХМЗ Србије Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Сарадња, коришћење метеоролошке станице, уступање података, размена литературе
22/11/2016 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Универзитет у Београду – Институт за нуклеарне науке Винча Сарадњау области наставне и научноистраживачке делатности
09/06/2016 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Универзитет у Београду – Биолошки факултет Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима
24/02/2016 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Физички факултет БУ Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи....
21/12/2015 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини ПМФ у Новом Саду Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи....
23/12/2014 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини ПМФ у Новом Саду Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи....
04/11/2015 Математички институт САНУ Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Научно-истаживачки рад, технолошки развој, иновациона делатност, високо образовање, докторске студије
11/03/2015 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Природно-математички факултет Универзитета у Нишу Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи....
19/09/2014 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи....
05/06/2014 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Географски факултет Универзитета у Београду Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи....
24/09/2013 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Хемијски факултет Универзитета у Београду Разменазнања, искустава и информација, стручна и техничка сарадња, разменастудената, припрема и размена стручних публикација
07/05/2009 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Медицински факултет у Приштини Заједничка организација научних скупова, реализација научно-истраживачких пројеката, међусобна помоћ у реализацији докторских студија, међусобно ангажовање наставника и сарадника
07/12/2007 Универзитет у Новом Саду Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици Сарадњау свим областима универзтетског образовања и академске праксе
11/12/2007 Универзитет у Београду Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици Сарадњау свим областима универзтетског образовања и академске праксе